Przechowawca akt
Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łubnej
Adres
05-532 Łubna, ul. Łubińska 3 C
Telefon
22 727 57 96