Przechowawca akt
Rybnickie Służby Komunalne
Adres
44 - 200 Rybnik, ul. Jankowicka 41
Telefon
32 422 30 58, 32 422 95 40