Przechowawca akt
Jastrzębska Spółka Węglowa KWK Zofiówka
Adres
44-335 Jastrzębie, ul. Rybnicka 6
Telefon
32 756 59 98, 32 756 57 99