Przechowawca akt
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Adres
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
Telefon
32 429 15 57, 32 429 10 00