Przechowawca akt
Rybnicka Spółdzielnia Ogrodnicza w Rybniku,
Adres
44-200 Rybnik, ul. Prosta 15
Telefon
32 422 14 08