Przechowawca akt
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Adres
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38
Telefon
32 422 50 31