Przechowawca akt
Archiwum Państwowe w Katowicach
Adres
40-145 Katowice, ul. Józefowska 104
Telefon
32 208 78 55