Przechowawca akt
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Adres
05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1
Skrytka pocztowa
skrytka pocztowa 164
Telefon
22 724 76 05