Przechowawca akt
Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Sp. z o.o.
Adres
41-205 Sosnowiec, ul. Orla 11
Telefon
"32 297 38 56