Nr ewidencyjny
I/2561/B/4/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-01-29
Ważne od
2016-01-29
Ważne do
2022-01-28
Podmiot
Magdalena Ulman F.H.U. "MAG-MAR"
Punkt
sklep spożywczy
Ulica
Ignacego Paderewskiego 15