Nr ewidencyjny
I/2614/B/15/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-05-27
Ważne od
2016-05-27
Ważne do
2022-05-26
Podmiot
TO TU Marcin Chodacki
Punkt
sklep spożywczy TO TU
Ulica
Gliwicka 215