Nr ewidencyjny
I/2619/B/18/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-06-10
Ważne od
2016-06-10
Ważne do
2022-06-09
Podmiot
FH NIKOLA SZCZEPANIAK JANUSZ
Punkt
sklep
Ulica
Mariana Rejewskiego 36