Nr ewidencyjny
I/2619/C/19/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2016-06-10
Ważne od
2016-06-10
Ważne do
2022-06-09
Podmiot
FH NIKOLA SZCZEPANIAK JANUSZ
Punkt
sklep
Ulica
Mariana Rejewskiego 36