Nr ewidencyjny
I/2628/B/19/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-06-30
Ważne od
2016-06-30
Ważne do
2022-06-29
Podmiot
ALKO TRANS MARCIN RUGOR
Punkt
sklep monopolowy
Ulica
3 Maja 7