Nr ewidencyjny
I/2647/B/26/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-09-08
Ważne od
2016-09-08
Ważne do
2022-09-07
Podmiot
"EWELINA" Grzegorz Kiszka
Punkt
kiosk
Ulica
Rudzka 99