Nr ewidencyjny
I/2653/C/29/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2016-09-23
Ważne od
2016-09-23
Ważne do
2022-09-22
Podmiot
"KLAPUCH" KLAPUCH TADEUSZ
Punkt
w sklepie
Ulica
Mikołowska 74