Nr ewidencyjny
I/2654/B/30/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-09-23
Ważne od
2016-09-23
Ważne do
2022-09-22
Podmiot
FHU MATIXX Wioletta Paszek
Punkt
sklepie monopolowo-spożywczym
Ulica
Jastrzebska 12