Nr ewidencyjny
I/2679/C/37/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2016-12-23
Ważne od
2016-12-23
Ważne do
2022-12-22
Podmiot
Magdalena Juszczyk
Punkt
w sklepie
Ulica
Piasta 7