Nr ewidencyjny
I/2688/B/3/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-01-09
Ważne od
2017-01-09
Ważne do
2023-01-08
Podmiot
Magdalena Juszczyk
Punkt
w sklepie
Ulica
Dworek 9