Nr ewidencyjny
I/2688/C/3/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-01-09
Ważne od
2017-01-09
Ważne do
2023-01-08
Podmiot
Magdalena Juszczyk
Punkt
w sklepie
Ulica
Dworek 9