Nr ewidencyjny
I/2691/B/4/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-01-30
Ważne od
2017-01-30
Ważne do
2023-01-29
Podmiot
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RANAE" Artur Jagła
Punkt
w sklepie
Ulica
pl. Wolności 18 lok. 6