Nr ewidencyjny
I/2713/C/7/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-03-28
Ważne od
2017-03-30
Ważne do
2023-03-29
Podmiot
FHU KAMIŃSKI TOMASZ
Punkt
w sklepie
Ulica
Gliwicka 109