Nr ewidencyjny
I/2718/B/9/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-04-13
Ważne od
2017-04-13
Ważne do
2023-04-12
Podmiot
DELIKATESY S.C. Mirosław Kotula, Lucyna Kotula
Punkt
w sklepie
Ulica
Gminna 2