Nr ewidencyjny
I/2718/C/8/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-04-13
Ważne od
2017-04-13
Ważne do
2023-04-12
Podmiot
DELIKATESY S.C. Mirosław Kotula, Lucyna Kotula
Punkt
w sklepie
Ulica
Gminna 2