Nr ewidencyjny
I/2724/B/10/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-04-26
Ważne od
2017-04-26
Ważne do
2023-04-25
Podmiot
Teresa Kowalska
Punkt
w sklepie
Ulica
Wyzwolenia 17