Nr ewidencyjny
I/2724/C/9/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-04-26
Ważne od
2017-04-26
Ważne do
2023-04-25
Podmiot
Teresa Kowalska
Punkt
w sklepie
Ulica
Wyzwolenia 17