Nr ewidencyjny
I/2725/B/11/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-04-28
Ważne od
2017-04-28
Ważne do
2023-04-27
Podmiot
O.D.R. Technologie mgr inż. Janusz Mesjasz
Punkt
w sklepie
Ulica
Stanisława Małachowskiego 28