Nr ewidencyjny
I/2797/B/22/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-07-28
Ważne od
2017-07-28
Ważne do
2023-07-27
Podmiot
FHU "DiMM" MIROSŁAW MUSIOLIK
Punkt
w sklepie
Ulica
Orzepowicka 20C/2