Nr ewidencyjny
I/2797/C/21/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-07-28
Ważne od
2017-07-28
Ważne do
2023-07-27
Podmiot
FHU "DiMM" MIROSŁAW MUSIOLIK
Punkt
w sklepie
Ulica
Orzepowicka 20C/2