Nr ewidencyjny
I/2805/B/23/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-09-14
Ważne od
2017-09-14
Ważne do
2023-09-13
Podmiot
FHU MATIXX Wioletta Paszek
Punkt
w sklepie
Ulica
Żorska 316