Nr ewidencyjny
I/2805/C/22/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-09-14
Ważne od
2017-09-14
Ważne do
2023-09-13
Podmiot
FHU MATIXX Wioletta Paszek
Punkt
w sklepie
Ulica
Żorska 316