Nr ewidencyjny
I/2842/B/29/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-11-24
Ważne od
2017-11-24
Ważne do
2023-11-23
Podmiot
wspólnikom spółki cywilnej: AGRO AGNIESZKA ROSZYK AGRO ROBERT ROSZYK
Punkt
w sklepie
Ulica
Gliwicka 241