Nr ewidencyjny
I/2842/C/30/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-11-24
Ważne od
2017-11-24
Ważne do
2023-11-23
Podmiot
wspólnikom spółki cywilnej: AGRO AGNIESZKA ROSZYK AGRO ROBERT ROSZYK
Punkt
w sklepie
Ulica
Gliwicka 241