Nr ewidencyjny
I/2857/B/33/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-12-28
Ważne od
2017-12-30
Ważne do
2023-12-29
Podmiot
FHU KAMIŃSKI TOMASZ
Punkt
sklep
Ulica
Wandy 5