Nr ewidencyjny
I/2860/C/1/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-01-02
Ważne od
2018-01-02
Ważne do
2024-01-01
Podmiot
wspólnikom spółki cywilnej: POŚPIECH MARIAN PIOTR POŚPIECH
Punkt
w sklepie
Ulica
Wolna 145