Nr ewidencyjny
I/2866/B/3/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-02-02
Ważne od
2018-02-02
Ważne do
2024-02-01
Podmiot
Luna - Dorota Łokietek
Punkt
w sklepie
Ulica
Śląska 2A