Nr ewidencyjny
I/2866/C/4/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-02-02
Ważne od
2018-02-02
Ważne do
2024-02-01
Podmiot
Luna - Dorota Łokietek
Punkt
w sklepie
Ulica
Śląska 2A