Nr ewidencyjny
I/2891/B/8/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-04-26
Ważne od
2018-04-26
Ważne do
2024-04-25
Podmiot
Stamen Daniel Stando
Punkt
w sklepie
Ulica
Żorska 99