Nr ewidencyjny
I/2905/B/9/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-05-24
Ważne od
2018-05-24
Ważne do
2024-05-23
Podmiot
SEREK ADAM Łukasz Serek
Punkt
w sklepie
Ulica
Rybnicka 19