Nr ewidencyjny
I/2935/C/19/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-08-31
Ważne od
2018-09-01
Ważne do
2024-08-31
Podmiot
BP SERVICE CENTER ANDRZEJ TOMASZEK
Punkt
w sklepie
Ulica
Kotucza/Budowlanych nr działki: 2267/220 ,4456/220,