Nr ewidencyjny
I/2940/B/19/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-09-20
Ważne od
2018-09-20
Ważne do
2024-09-24
Podmiot
ANNA MISALA ANDRZEJ NIESPOREK
Punkt
w sklepie
Ulica
Staromiejska 1