Nr ewidencyjny
I/2940/C/21/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-09-20
Ważne od
2018-09-20
Ważne do
2024-09-19
Podmiot
ANNA MISALA ANDRZEJ NIESPOREK
Punkt
w sklepie
Ulica
Staromiejska 1