Nr ewidencyjny
I/2941/B/20/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-10-02
Ważne od
2018-10-02
Ważne do
2024-10-01
Podmiot
WEGAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Punkt
w sklepie
Ulica
kard. Bolesława Kominka 15E