Nr ewidencyjny
I/2941/C/22/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-10-02
Ważne od
2018-10-02
Ważne do
2024-10-01
Podmiot
WEGAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Punkt
w sklepie
Ulica
kard. Bolesława Kominka 15E