Nr ewidencyjny
I/2944/B/21/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-10-05
Ważne od
2018-10-05
Ważne do
2024-10-04
Podmiot
VIKMAR ANNA JANETA
Punkt
w sklepie
Ulica
Bolesława Krupińskiego 7B lok. 1