Nr ewidencyjny
I/2949/B/24/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-11-02
Ważne od
2018-11-02
Ważne do
2024-11-01
Podmiot
NOWROTH STEFAN Zakład Masarniczo - Wędliniarski
Punkt
w sklepie
Ulica
1 Maja 95 B