Nr ewidencyjny
I/2953/B/25/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-11-27
Ważne od
2018-12-01
Ważne do
2024-11-30
Podmiot
LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Punkt
w sklepie
Ulica
Kotucza 15