Nr ewidencyjny
I/2958/B/28/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-12-14
Ważne od
2018-12-14
Ważne do
2024-12-13
Podmiot
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Punkt
w sklepie
Ulica
Raciborska 124