Nr ewidencyjny
II/2567/B/7/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-02-18
Ważne od
2016-02-18
Ważne do
2022-02-17
Podmiot
Żaneta Wieczorek Pizzeria 105 Rybnik
Punkt
pizzeria
Ulica
Miejska 2