Nr ewidencyjny
II/1990/B/9/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-03-18
Ważne od
2016-04-01
Ważne do
2022-03-31
Podmiot
Restauracja Europa Teodor Więcek
Punkt
Restauracja Europa
Ulica
Żołędziowa 100